Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Lyons Louisa Augusta (Lady)

Συντάκτης: Lyons Louisa Augusta (Lady)
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1851 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ευχαριστίες για δώρο.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές