Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Livumere Harriet

Συντάκτης: Livumere Harriet
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1852/10/08
Τόπος σύνταξης: Richmond
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Μετά την επιστροφή από ταξίδι στην Ιερουσαλήμ. Προσωπικά νέα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές