Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Condi Mercy C.

Συντάκτης: Condi Mercy C.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1853/07/24
Τόπος σύνταξης: Κέρκυρα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Το υψηλό επίπεδο του σχολείου τους τους ωθεί να τους εμπιστευθούν την κόρη τους Αλίκη. Θέλουν να ανατραφεί σύμφωνα με αυστηρές θρησκευτικές και ευαγγελικές θεωρίες. Όλα τα άλλα τα θεωρούν δευτερεύοντα. Λεπτομέρειες σχετικά με την κόρη τους. Αντίγραφο απάν
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές