Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1856//08/05 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Moreville
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Για την ασθένεια της Florence {Nightingale}. Δεν έχει ελπίδα να θεραπευθεί εντελώς. Είναι στο Λονδίνο προς το παρόν. Λυπάται που η Αποστολή στην Αθήνα θα αποκτήσει Ρωμαιοκαθολικό γραμματέα, τον κ. Fletcher Norton. Η γνώμη της γι αυτόν και τη μητέρα του.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές