Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1856/02/02 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Διάφορα νέα ευχάριστα και δυσάρεστα κοινών γνωστών και φίλων. Περιμένουν εναγωνίως την άφιξη του Χιλλ.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές