Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Mulligan Elizabeth

Συντάκτης: Mulligan Elizabeth
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1856/05/08 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: England (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Χαίρεται για τα ικανοποιητικά νέα της Frederica. Νέα για όλη την οικογένεια.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 5
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές