Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Φικαλλιώτη Μαριορή

Συντάκτης: Φικαλλιώτη Μαριορή
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1856/07/10
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ευχαριστίες για τις φροντίδες της και ευχές για τα γενέθλιά της
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές