Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Κουβελά Μ.

Συντάκτης: Κουβελά Μ.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1858/11/06
Τόπος σύνταξης: Manchester
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Διευθέτηση οφειλής της μέσω του γραφείου Ευμορφόπουλου Σ.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές