Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Η Αγνή, η Μίννη και η Κλημεντίνη - Μπέσση Μάσσων σε εκδρομή του σχολείου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1915-1920
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Masson Minnie, Μάσσων Κλημεντίνη - Μπέσση, Masson Agnes
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συλλογή Ιωσηφίνας Μαρκεζίνη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, διδακτικό προσωπικό, εκδρομή, Masson Minnie, Μάσσων Κλημεντίνη - Μπέσση, Masson Agnes
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές