Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Dutith Susan M.

Συντάκτης: Dutith Susan M.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1871/09/26
Τόπος σύνταξης: Cedar Cliff
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ο κ. Dutith είναι πολύ απασχολημένος για να ανέβει στην πόλη. Και δεν μπορούν να τον φιλοξενήσουν γιατί έχουν πολλούς προσκεκλημένους. Θα ήθελαν όμως πολύ να τον συναντήσουν. Ας περάσει από το Γραφείο και ίσως πεισθεί να παρελάσει μία ημέρα μαζί τους.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές