Ιστορικό Αρχείο

Κατάλογος Αρχείου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
ΑΡΧΕΙΟ JOHN ΚΑΙ FANNY HILL
 
Ημερολόγια John και Fanny Hill (1830-1884, χ.χ.)
 
1. Ημερολόγια John Hill 1834, 1845, 1863-1864, 1868
α. Ημερολόγιο 1/21834 -20/41834, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 46 σ. και μεταγραφή
β. Ημερολόγιο 13/4/1845- 22/7/1845, χφ, αγγλικά, 4 λυτές σ.
γ. Ημερολόγιο 11/101863-26/6/1864, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 48 σ. και μεταγραφή
δ. Ημερολόγιο 31/51868-18/7/1868, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 48 σ. και μεταγραφή
 
2. Ημερολόγια Fanny’s Hill 1842-1843, 1852-1858, 1870-1884
α. Ημερολόγιο 12/8/1842- 20/7/1843, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 125 σ. και μεταγραφή
β. Ημερολόγιο 5/9/1852- 17/8/1858, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 158 σ. και μεταγραφή
γ. Ημερολόγιο 15/6-26/7/1855 κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 42 σ. και μεταγραφή
δ. Ημερολόγιο 31/7/1870-7/1884, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 247 και μεταγραφή
 
Προσωπική αλληλογραφία John και Fanny Hill 1830-1884,  χ.χ.
 
3. Επιστολές του John Hill (λυτές) προς διαφόρους, 1835-1876
Επιστολές του John Hill (λυτές) προς διαφόρους 1835-1876
επιστολές, φάκελοι, αναφορά, σημείωμα κ.ά., χφ, αγγλικά - ελληνικά, 76 τεκμήρια  
 
4. Επιστολές διαφόρων προς τον John Hill, 1830-1855
Επιστολές διαφόρων προς τον John Hill (λυτές) 1830-1855
επιστολές, φάκελοι, κείμενο κ.ά., χφ, αγγλικά - ελληνικά - γαλλικά, 169 τεκμήρια  
 
5. Επιστολές διαφόρων προς τον John Hill, 1856-1863
Επιστολές διαφόρων προς τον John Hill (λυτές) 1856-1863
επιστολές, φάκελοι, προσκλήσεις κ.ά., χφ, αγγλικά - ελληνικά - γαλλικά, 144 τεκμήρια  
 
6. Επιστολές διαφόρων προς τον John Hill, 1864-1879, χ.χ.
Επιστολές διαφόρων προς τον John Hill (λυτές) 1864-1879, χ.χ.
επιστολές, φάκελοι, προσκλήσεις κ.ά., χφ, αγγλικά - ελληνικά, 97 τεκμήρια  
 
7. Επιστολές της Fanny Hill (λυτές) προς διαφόρους, 1835-1882, χ.χ.
Επιστολές της Fanny Hill (λυτές) προς διαφόρους, 1835-1882, χ.χ.
επιστολές, φάκελοι, σημείωμα κ.ά., χφ, αγγλικά - ελληνικά, 40 τεκμήρια  
 
8. Επιστολές της Fanny Hill προς διαφόρους (κατάστιχα) 1845-1867, χ.χ.
α. Αντίγραφα επιστολών της F. Hill, 1845-1857 κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 79 σ. 
β. Αντίγραφα επιστολών της F. Hill, 1855-1858, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 128 σ.
γ. Αντίγραφα επιστολών της F. Hill, 1862-1863, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, ::::
δ. Αντίγραφα επιστολών της F. Hill, 1863-1865, κατάστιχο, χφ, αγγλικά,
ε. Αντίγραφα επιστολών της F. Hill, 1866-1867, κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 140 σ.
στ. Κατάλογος επιστολών της F. Hill χ.χ., κατάστιχο, χφ, αγγλικά, 71 σ. 
 
9. Επιστολές διαφόρων προς τη Fanny Hill, 1835-1868
Επιστολές διαφόρων προς τη Fanny Hill, 1835-1868
επιστολές, φάκελοι, κ.ά., χφ, αγγλικά - ελληνικά, 124 τεκμήρια  
 
10. Επιστολές διαφόρων προς τη Fanny Hill, 1869-1884, χ.χ.
Επιστολές διαφόρων προς τη Fanny Hill, 1869-1884, χ.χ.
επιστολές, φάκελοι, κάρτες κ.ά., χφ, αγγλικά – ελληνικά - γαλλικά, 104 τεκμήρια  
 
11. Επιστολές διαφόρων προς τον John και τη Fanny Hill, 1830-1869, χ.χ.
Επιστολές διαφόρων προς τον John και τη Fanny Hill, 1830-1869, χ.χ.
επιστολές, φάκελοι, κάρτες κ.ά., χφ, αγγλικά – ελληνικά - γαλλικά, 37 τεκμήρια  
 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ
 
Φάκελος Εδουάρδου Μάσσωνος
Τεκμήρια για τη ζωή και το έργο του Εδουάρδου Μάσσωνος
 
Κατάλοιπα Emily, Agnes και Minnie Masson, (1896-1913, χ.)
1. Κατάστιχο με ποιήματα, προσευχές, συνταγές μαγειρικής κ..ά της Emily Masson, 1896, χφ, αγγλικά, 68 σ.
2. Κατάστιχο με ποιήματα, προσευχές, αποφθέγματα της Agnes Masson, 1908, χφ, αγγλικά-ελληνικά-γαλλικά, 74 σ.
3. Κατάστιχο με ποιήματα, αποφθέγματα της Minnie Masson, 1913, χφ, αγγλικά-ελληνικά-γαλλικά, 126 σ.
4. Κατάστιχο με κείμενα, ποιήματα, παραδόσεις μαθημάτων, χ.χ., χφ, αγγλικά-ελληνικά, 77 σ.
 
Κατάλοιπα Θεοδόσιου Δουβαλετέλλη (1920-1953, χ.χ.)   
Αλληλογραφία Θ. Δουβαλατέλλη με μέλη της οικογένειας του για οικογενειακά και οικονομικά ζητήματα, αλληλογραφία για το συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο, λόγοι, βεβαίωση, αποδείξεις, προσωπικά έγγραφα κ.ά (1920-1953, χ.χ.).: χφ, δκτ, έντυπα, ελληνικά, αραβικά, γαλλικά
 
ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ 1831-1917
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
Διαχείριση- Οικονομία (1826-1893, χ.χ.)
Λυτά έγγραφα, δικαιοπρακτικά κείμενα, λογαριασμοί, αλληλογραφία για διοικητικά θέματα, αποδείξεις, συμβόλαια κ.ά. (1826-1893), χφ, δκτ., έντυπα, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 52 τεκμήρια
 
Διαχείριση- Οικονομία 1894—1918, χ.χ.)
Λυτά έγγραφα, δικαιοπρακτικά κείμενα, λογαριασμοί, αλληλογραφία για διοικητικά θέματα, αποδείξεις, συμβόλαια κ.ά. (1894-1918), χφ, δκτ., έντυπα, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 52 τεκμήρια
 
ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ 1918-1982
 
 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
 
Αλληλογραφία 1915-1918, 1923-1940, 1961-1962, 1980-1984,
 • Αντίγραφα αλληλογραφίας, καταστάσεων 1960-62-63
 • Αλληλογραφία Εισερχόμενα, 1961-62            ; 17.2
 • Αντίγραφα κ.λ.π. εξερχομένων εγγράφων, καταστάσεων κλπ 1962-63
 • Αλληλογραφία, 1980-82          ; 16.1
 • Αλληλογραφία, 1982-83          ; 16.2
 • Αλληλογραφία, 1984; 16.3
 
 
Εγκύκλιοι- Νομοθεσία 1938-1941, 1958-1961-1980
 • (Εφημερίς της Κυβερνήσεως) 1932-33{31-32}1933-34{32-33) 1934-35{33-34}; 05.7
 • Εφημερίδες της Κυβερνήσεως, 1935-1936; 03.4
 • Εγκύκλιοι Υπουργείου και Νόμοι, 1938-1946; 17.1
 • Α΄ Φάκελος Εγκυκλίων Γ. Επιθεωρητών, 1958-1961; 07.1
 • Β΄ Φάκελος Εγκυκλίων, 1961-1964; 07.2
 • 3ος. Φάκελος Εγκυκλίων, 1963-1964; 07.3
 • 4ος   Φάκελος Εγκυκλίων, 1964-1965; 07.5
 • Φάκελος Εγκυκλίων κ.λ.π. Γεν.. Ε/σεως, 1965-1966; 07.6
 • Διατάγματα και Διαταγαί Εξετάσεων, Βαθμολογίας,   Εγγραφών, Απουσιών, Εορτολόγιον κ.λ.π   1965-1967; 05.14
 • Εγκύκλιοι, Απολυτηρίων Εξετάσεων, 1965-1980; 12.4
 • Εγκύκλιοι σχετικές με την Μισθοδοσία, 1970-1977; 15.4
 • Εγκύκλιοι, 1976-1980; 12.5
 • Εγκύκλιοι, 1977{1976}-1979; 12.7
 • Εγκύκλιοι σχετικές με την Μισθοδοσία, 1978-1980; 15.5
 • Εγκύκλιοι {Εφημερίδες της Κυβερνήσεως), 1978-1980; 15.1
 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων1973, 1978; 15.8
 • Προεδρικά Διατάγματα, Εφημερίδες Κυβερνήσεως,; 12.3
 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Κανονισμοί του Παρθεναγωγείου Χιλλ (1921-1941)
Κανονισμοί του Παρθεναγωγείου Χιλλ (1921-1941), έντυποι, ελληνικά, πολλαπλά αντίτυπα
 
 
Απολογισμοί της Σχολής Χιλλ 1961-1970
Απολογισμοί της Σχολής Χιλλ (1961-1970), έντυποι, ελληνικά, πολλαπλά αντίτυπα
 
Απολυτήρια- Ενδεικτικά
 1. Απολυτήρια Μαθητριών, 1981-82; 05.3
 2. Απολυτήρια Αζήτητα, 1926-39, 1947; 50
 3. Απολυτήρια, 1929-1930; 41.3
 4. Απολυτήρια (Παρελθόντων ετών), 1958-1972; 06.4
 5. Ενδεικτικά Αστικών Τάξεων 1931-32{30-31 1928-29{27-28}; 41.1
 6. Εντυπα Απολυτηρίων Γυμνασίου-Λυκείου; 05.4
 7. Έντυπα Απολυτήριων και Ενδεικτικών; 13.6
 
Απόφοιτες
 • Απόφοιτες {Αποτελέσματα Επιτυχόντων Αποδείξεις, 1953-1954; 13.2
 • Απόφοιτες {Αποτελέσματα Επιτυχόντων) Πανελληνίων εξετάσεων 1980-81; 13.3
 • Απόφοιτες {Αποτελέσματα Επιτυχόντων) Πανελληνίων εξετάσεων} 1981-82; 13.4
 
Εξετάσεις
 • Έλεγχος Βαθμολογίας Εισιτηρίων Εξετάσεων, 1937-38 έως 1959-60, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 • Απολυτήριοι Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, 1964-65; 06.8
 • Αντίγραφα Πανελλην槩ων εξετάσεων 1981 (Ιούνιος) 05.2
 • Παραπεμπτικές Εξετάσεις 1981 (Ιούνιος); 05.13
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
 
Προσπάθειες για οικονομική ενίσχυση της Σχολής και συνεισφορές για την ανέγερση του νέου κτίριου της (1928-1936)
Αλληλογραφία της διεύθυνσης της Σχολής με προσωπικότητες και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 
Αποδείξεις-εκπαιδευτικά τέλη 1953-1965
 • Αποδείξεις, 1953-1954 ; 06.10
 • Φάκελος δικαιολογητικών εισπράξεως και καταθέσεως Εκπαιδευτικών Τελών και λοιπών εισφορών 1957-1965; 06.9
 • Καταστάσεις Εκπαιδευτικών τελών,; 03.1
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
 • Συμφωνητικά με προσωπικό, 1939-1937-1939; 03.3
 • Φάκελος Υπηρετούντος Προσωπικού: Ομαδικά Διοριστήρια 1959-1963; 13.5
 
 
Φάκελοι προσωπικού 1946-1982
 • Φάκελος Αηδονόπουλου Θεόδωρου, Θεολόγου, 1974-1976
 • Φάκελος Αναστασάκης Μιχαήλ, Κωνσταντίνος, 1976-1982
 • Φάκελος Αποστολάτου-Κοσμά Μαρίας, Ιουλίου, Φιλολόγου, 1952-1981
 • Φάκελος Βακαλίδου Μαρίας, Παναγιώτου, Σωμ. Αγωγής, 1967-1982
 • Φάκελος Ζαχαρίου-Αγγελίδου Γεωργίας, Λυκούργος, Φιλολόγου Α2, 1976-1979
 • Φάκελος Θεολογίδου Προνόης, Ιωάννου, Φιλολόγου, 1974-1982
 • Φάκελος Ιωαννίδου-Κανάκη Ανδρονίκης, Δημητρίου, Φυσικών, 1965-1982
 • Φάκελος Καρυώτογλου Αλεξάνδρου, του Σταύρου, Θεολόγου, 1976-1980
 • Φάκελος Κινδύνη-Ευθυμοπούλλου Καλλιόπη, Νικόλαος, Φιλόλογος Α2, 1972-1979
 • Φάκελος Κισκύρας Χρήστος, Αντωνίου, Μαθηματικός, 1982
 • Φάκελος Κουζινόπουλου Λάζαρου, του Ιωάννου, Μουσικής, 1973-1982
 • Φάκελος Κωνσταντινίδου-Χρυσού Ηβης, Ξενοφώντος, Φιλολόγου, 1954-1982
 • Φάκελος Κωσταράκος Δημήτριος, Ηλία, Μαθηματικός, 1977{1978}-1982
 • Φάκελος Λοϊζου-Μουσά Αικατερίνη, Μαθηματικός, 1982
 • Φάκελος Μάϊνας Ελευθέριος, θεολόγος , 1974-1976
 • Φάκελος Μαντζουράνη-Νικολοπούλου Κων/νας, Παναγιώτης, Γαλλικών 1976-1981
 • Φάκελος Μαρινοπούλου Γεωργίου, Πέτρου, Μαθηματικού 1947-1980
 • Φάκελος Ματαράγκα-Σιδέρη Αλόης, Χαραλάμπους, Φιλολόγου 1957-1982
 • Φάκελος Μπάκου Ηλία, Θεολόγου, 1974-1976
 • Φάκελος Ναξιάδου-Γαλλοπούλου, του Νικολάου, Φιλολόγου 1951-1980
 • Φάκελος Οικονόμου-Αναγνωστίδου Ελένης, Ξενοφώντος, Φιλολόγου 1951-1981
 • Φάκελος Παπαδημητρίου-Αλεξανδρίδου Αικατερίνης, του Αλεξάνδρου, Τεχνικών 1973-1981
 • Φάκελος Παπαδοπούλου Αννης, Ιωάννου, Γαλλικής   1946-1978
 • Φάκελος Σπηλιωτοπούλου Ιωάννας, του Κυριάκου, Φιλολόγου 1973-1980
 • Φάκελος Σωτηρόπουλου Χαράλαμπου, Θεολόγου 1974-1976 
 • Φάκελος Τόμαν-Καζολέα Λουϊζης, Γουλιέλμου, Φιλολόγου          1954-1978
 • Φάκελος Τσαχουρίδου-Σωτηροπούλου Θεοδώρα, Γαλλικών 1977
 • Φάκελος  Τραχαλάκης Ματθαίος, Νικολάου, Φυσικός 1976-1981
 • Φάκελος Φουσέκη Νίκης, Ιωάννου, Οικοκυρικών 1969-1982
 • Φάκελος Φυσάκη Γεωργίου, του Παύλου, Μαθηματικού 1965-1982
 
Φάκελος Καθηγητών που αποχώρησαν, 1951-1981
 • Φάκελος Γιαγταντζίδου Αθηνάς, Αντωνίου, Θεολόγου, 1961-1974
 • Φάκελος Γαϊτανάρου Ελένης, Παναγιώτου, Γαλλικής. 1968-1977
 • Φάκελος Δερμιτζάκη Δέσποινα, Μαθηματικός, Α΄3, 1967-1980
 • Φάκελος Παλαμούρδα Δημοσθένους, του Ευαγγέλου, Μαθηματικός,         1971-1978
 • Φάκελος Παραρά-Χαλκιοπούλου Μαρία, Νικολάου, Φιλολόγου, 1951-1978
 • Φάκελος Πούμπουρα Καλλιόπης, Ηλία, Φιλολόγου    1970-1981
 
Αστικο Σχολείο & Ανωτέρο Παρθεναγωγείο
 
 
 • Ενδεικτικά Γ΄ Ανωτέρου, Β΄ Ανωτέρου Παρθεναγωγείου ,1932-33, 1933-34 {1931-32, 1932-33) (Ενδεικτικά Παρθεναγωγείου και Απολυτήρια Δημοτικού, αιτήσεις γονέων για εγγραφή, εφημερίς της Κυβερνήσεως 20.08.1929
 • Ενδεικτικά  Ανωτέρου Παρθεναγωγείου, 1934-35 {1933-34} (Ενδεικτικά Παρθεναγωγείου και Απολυτήρια Δημοτικού, αιτήσεις γονέων για εγγραφή)
 
 
Ενδεικτικά Αστικού Σχολείου 1921-22, 1924-27, 1928-1932
 
 
 • Ενδεικτικά Αστικού Σχολείου,  Α ΄Αστική,   1921-1922 , Β ΄Αστική, Γ ΄Αστική {Ενδεικτικά και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, Ενδεικτικά Ελληνικού και Αστικού Σχολείου, (1920-21), Αιτήσεις γονέων για εγγραφή 1921-22{1920-21}
 
 • Τίτλοι Εγγραφής Αστικού Σχολείου,  1922-23, { Ενδεικτικά και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, Ενδεικτικά Ελληνικού και Αστικού Σχολείου, Αιτήσεις γονέων για εγγραφή 1921-22}
 
 • Ενδεικτικά Αστικού,  1923-24, {Ενδεικτικά και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, Ενδεικτικά Ελληνικού και Αστικού Σχολείου, Αιτήσεις γονέων για εγγραφή 1922-23}
 
 • Ενδεικτικά Αστικού Σχολείου,  1924-25,{Ενδεικτικά και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, Ενδεικτικά Ελληνικού και Αστικού Σχολείου, Αιτήσεις γονέων για εγγραφή 1923-24}
 
 • Τίτλοι Εγγραφής  Αστικού Σχολείου, 1925-26, {Απολυτήρια Δημοτικού, Ενδεικτικά Αστικού και Ελληνικού Σχολείου σχολ. έτους 1924-25
 
 • Τίτλοι Εγγραφής Αστικού Σχολείου  1926-27, { Απολυτήρια Δημοτικού, Ενδεικτικά Αστικού και Ελληνικού Σχολείου σχολ. έτους 1925-26 }
 
 • Ενδεικτικά Αστικών Τάξεων 1927-28 { Απολυτήρια Δημοτικού, Ενδεικτικά Αστικού και Ελληνικού Σχολείου σχολ. έτους 1926-27}
 
 • Ενδεικτικά Αστικών Τάξεων1928-29 (1927-28}, 1931-32 {1930-31}, (Ενδεικτικά και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, Ενδεικτικά Ελληνικού και Αστικού Σχολείου, Αιτήσεις γονέων για εγγραφή }
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 
Αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου 1957-1959, 1963-66, 1967, 1975-1979
 • Αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου 1957-1958 17.10
 • Αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου 1958-59 17.9
 • Αλληλογραφία Δημοτικού 1963-64 01.1
 • Αλληλογραφία Δημοτικού 1964-65, 1965-66 01.2
 • Αλληλογραφία Δημοτικού 1967 01.3
 • Αλληλογραφία Δημοτικού 1975 02.1
 • Αλληλογραφία Δημοτικού 1976-1977 02.2
 • Φάκελος εισερχομένων εγγράφων Δημοτικού 1977-78; 15.3
 • Αλληλογραφία Δημοτικού 1978-79 02.3
 
ΒΑΘΜΟΙ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ
 
 
Ενδεικτικά 1918-1980
      Κ. 1
 
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου για να φοιτήσουν 1918-1919 {1917-18}
 • Τίτλοι Εγγραφής   Δημοτικού Σχολείου, 1919-20  
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1920-21         
 • Αποδεικτικά Ενδεικτικών Δημοτικού Σχολείου, 1921-22
 
Κ.2
     
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1923-24 {1922-23}   
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1924-25 {1923-24}
 
     Κ. 3
 • Ενδεικτικά Δημοτικού Σχολείου, 1925-26 {1924-25}
(& 1Ενδεικτ闷κό Ελληνικού Σχολείου, 1924-25    
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1926-27 {1925-26}
 
Κ.4
 
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1928-29 {1927-28}    
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1929-30 {1928-29}   
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1930 - 31 {1929-30}
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικών Τάξεων, 1931-32 {1930-31}
 
Κ. 5
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου , 1933-34 {1932-33}   
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1934-35 {1933-34}   
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1935-36 {1934-35}   
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1936-37 {1935-36}   
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου 1937-38 {1936-37}    
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου 1938-39 {1937-38}
 
Κ. 6
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1939-40 {1938-39}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1940-41 {1939-40}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1941-42 {1940-41}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1942-43 {1941-42}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1943-44 {1942-43}
 
Κ. 7
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1944-45 {1944-45}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου,   1945-46 {1944-45}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1946-47 {1945-46}
 
Κ. 8
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1947-48 {1946-47}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1948-49 {1947-48}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1949-50 {1948-49)
 
Κ. 9
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1950-51 {1949-50}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1951-52 {1950-51}
 • Τίτλοι  εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1952-53 {1951-52}
 
Κ. 10
 • Τίτλοι  Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1953-54 {1952-53}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1954-55 {1953-54}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου,1955-56 {1954-55}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1956-57 {1955-56}
 
Κ. 11
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1957-58 {1956-57
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου,1958-59 {1957-58}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1959-60 {1958-59}
 
Κ. 12
 • Τίτλοι  Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1960-61 {1959-60}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1961-62 {1960-61}
 
Κ. 13
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1962-63 {1961-62}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1963-64 {1962-63}
 
Κ. 14
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1964-65 {1963-64}
 
Κ. 15
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1965-66 {1964-65}
 
Κ. 16
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1966-67 {1965-66}
 
Κ. 17
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1967-68 {1966-67}
 
Κ. 18
 • Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1968-69 {1967-68}
 
Κ. 19
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1969-70 {1968-69}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1970-71 {1969-70}
 
Κ. 20
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1971-72 {1970-71}
 
Κ. 21
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1972-73 {1971-72}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1973-74 {1972-73}
 
Κ. 22
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1974-75 {1973-74}
 
Κ. 23
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1975-76 {1974-75}
 
Κ. 24
 • Τίτλοι Εγγραφής   Δημοτικού   Σχολείου, 1976-77 {1975-76}
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1977-78 {1976-77}
 
Κ. 25
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Δημοτικού Σχολείου, 1978-79{77-78}; 26.1
 
Κ. 26
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1979-80 {1978-79}
 
Κ. 27
 • Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1980-81 {1979-80}
 
Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου 1921-22, 1924-24, 1927-28, 1964-67, 1979-80
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου      1921-22; 43.2
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου 1924-25 42.3
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου 1927-28{1926-27} 49.1
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου 1964-65 47.1
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου 1964-65 47.2
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου 1965-66 46.3
·         Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου {Γυμνάσιο 1967-68} 1966-67 48.1
·         Τίτλοι {Απολυτήρια}Δημοτικού Σχολείου 1979-80; 19.2
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 
 1. Προγράμματα Γυμνασίου, 1977-78; 06.6
 2. Φάκελος εισερχομένων εγγράφων Γυμνασίου, 1957-58; 17.8
 3. Καταστάσεις Βαθμολογίας Τριμήνων, Γυμνασίου 1980-81; 05.10
 4. Αποδεικτικά εξαταξίου Γυμνασίου                   1938; 55.5
 5. Απολυτήρια Γυμνασίου                                    1965-66; 46.1
 
 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
Αλληλογραφία Γυμνασίου 1958-1961, 1965-1967
 • Αλληλογραφία Γυμνασίου 1958-59, εισερχόμενη αλληλογραφία: εγκύκλιοι, επιστολές, αιτήσεις, κ.ά. χφ, δκτ, έντυπα, ελληνικά
 • Αλληλογραφία Γυμνασίου 1959-60; 17.6
 • Αλληλογραφία Γυμνασίου 1960-61; 17.3
 • Αλληλογραφία Γυμνασίου 1965-67; 01.4
 • Αλληλογραφία Γυμνασίου Από 1-9-1967; 01.5 ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
 
Εγκύκλιοι-Νομοθεσία Γυμνασίου 1956-58, 1964-67, 1979-1981
 • Εγκύκλιοι Ε/τών Μέσης Γυμνασίου 1956-57; 17.4
 • Εγκύκλιοι Ε/τών Μέσης Γυμνασίου 1956-58; 17.5
 • Νόμοι, Διατάγματα, Εγκύκλιοι Γυμνασίου 1964-1967; 07.4
 • Νόμος Εισαγωγικών στο Λύκειο – Απολυτηρίων Γυμνασίου   1977-78; 06.3
 • Εγκύκλιοι Γυμνασίου, 1979-80; 12.1
 • Έγγραφα-Εγκύκλιοι Γυμνασίου, 1980-81; 04.4
 • Έγγραφα-Εγκύκλιοι Γυμνασίου 1981-81 04.2
 
 
Ατομικά δελτία Γυμνασίου 1979-1982
 • Ατομικό Δελτίο Τάξη Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, 1979-80, 1980-81; 11.1
 • Ατομικό Δελτίο Τάξη Γ΄ Λυκείου, 1979-80; 11.2
 • Ατομικό Δελτίο Τάξη Γ΄ Λυκείου, 1980-81; 11.3
 • Ατομικό Δελτίο Τάξη Γ΄1 Γυμνασίου, 1979-80    ; 11.4
 • Ατομικό Δελτίο Τάξη Γ΄2 Γυμνασίου, 1979-80 ; 11.5
 • Ατομικά Δελτία : Α΄ Γυμνασίου, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 • Ατομικά Δελτία :Β΄ Γυμνασίου, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 • Γ΄ Γυμνασίου, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 
 
ΒΑΘΜΟΙ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΙ
 
Τίτλοι εγγραφής /Ενδεικτικά Γυμνασίου 1933-1980
 
K. 1.
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου  και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, 1933-34{1932-33}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου  και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου, 1934-35{33-34}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου  και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου , 1935-36 {34-35)
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου  και Απολυτήρια Δημοτικού Σχολείου , 1936-37 {35-36}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου , 1937-38 {36-37}
 • Ενδεικτικά Γυμνασίου, (οκταταξίου) (Ενδεικτικά Δημοτικού Σχολείου)1937-38 {36-37}
 
 • Τίτλοι Εγγραφής εξαταξίου Α΄ Γυμνασίου, 1938-39 {1937-38}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου (οκταταξίου) και απολυτήρια Δημοτικού 1938-39{1937-38}
 
Κ.2
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου παλαιού τύπου 1939-40{1938-39}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου νέου τύπου 1939-40{1938-39}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου νέου τύπου 1940-41{1939-40}
 
Κ.3
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου νέου τύπου 1941-42{1940-41}; 54.2
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου παλαιού τύπου 1941-42{1939-40}; 54.4
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου νέου τύπου 1942-43{1941-42}
 
Κ.4
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου παλαιού  τύπου 1943-44{1942-43}; 53.1
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου νέου τύπου 1943-44{1942-43}; 53.3
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου 1945-46{1944-45}
 
Κ.5
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1945-46{1944-45}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1946-47{1945-46}
 
Κ.6
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου 1947-48{1946-47}
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1948-49 {1947-48}
 
Κ.7
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1949-50{48-49}
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1950-51{49-50}
 
Κ.8
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1951-52{50-51}
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1952-53{51-52}
 
Κ.9
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1953-54{52-53}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1954-55{1953-54}
 
Κ.10
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου) και απολυτήρια Δημοτικού 1955-56{1954-55}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου και απολυτήρια Δημοτικού 1956-57{1955-56}
 
Κ.11
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου 1957-58{1956-57}
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου 1958-59{1957-58}
 
Κ.12
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου) 1959-60{1958-59}
 
Κ.13
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1960-61{59-60}
 
Κ.14
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1961-62; 20.2
 
Κ.15
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1962-1963
 
Κ.16
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1963-64{1962-63}; 27
 
Κ.17
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1964-65{63-64}; 28.2
 
Κ.18
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου,1965-66
 • Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου,1966-67 
 
Κ.19
 • Ενδεικτικά Γυμνασίου 1968-69{1967-68}; 45.1
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1969-70{68-69}; 31.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1970-71{69-70}; 30.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1971-72{70-71; 25.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1972-73{71-72}; 24.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1973-74{72-73}; 23.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1974-75{773-74}; 38.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1975-76{74-75}; 37.2
 • Ενδεικτικά Γυμνασίου 1976; 14.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1977-78{76-77}; 32.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1978-79{77-78}; 26.2
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Γυμνασίου 1979-80{78-79}; 29.2
ΟΚ
ΛΥΚΕΙΟ
 
 • Αντίγραφα εγγράφων Λυκείου 1977-1982 ; 02.4
 • Αιτήσεις Ειδικών Μαθημάτων Γ΄ Λυκείου 1981-82; 05.1
 • Βαθμολογία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 1980-81; 05.9
 • Φωτοτυπίες Προτιμήσεων μαθητριών Γ΄ Λυκείου 1980-81; 05.6
·   Θέματα Διαγωνισμών Γυμνασίου και Λυκείου 1980-1981; 05.12
·   Θέματα Διαγωνισμών Λυκείου 1980-81; 05.11
 • Καταστάσεις Εισαγωγικών Καταστάσεων Λυκείου 1978-1981; 06.1
 • Ωρολόγια Αναλυτικά Προγράμματα Β΄ και Γ΄ Λυκείου 1980-81
 
 
Εγκύκλιοι Λυκείου 1973-1982
 • Εγκύκλιοι Λυκείου 1973-1979; 12.6
 • Εγκύκλιοι Λυκείου 1977—1979; 15.2
 • Εγκύκλιοι Λυκείου 1979-80 ; 12.2
 • Έγγραφα-Εγκύκλιοι Λυκείου 1980-81  ; 04.3
 • Εγκύκλιοι Λυκείου 1981-82; 04.1
 
Ατομικά δελτία Λυκείου 1981-1982
 • Ατομικά Δελτία : Α΄ Λυκείου, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 • Β΄ Λυκείου Τμήμα Α, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 • Β΄ Λυκείου Τμήμα Β, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 • Γ΄ Λυκείου, 1981-82, κατάστιχο, χφ, ελληνικά
 
ΒΑΘΜΟΙ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΙ
 
Ενδεικτικά λυκείου 1964-1965, 1976-1980
 • Ενδεικτικά Λυκείου 1964-65; 47.4
 • Ενδεικτικά Λυκείου 1976; 14.1
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Λυκείου 1977-78{76-77}; 32.3
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Λυκείου 1978-79{77-78}; 26.3
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Λυκείου 1979-80{78-79}; 29.3
 • Τίτλοι {Ενδεικτικά} Α΄1 Λυκείου 1979-80; 19.1
 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Προγράμματα και προσκλήσεις από εκδηλώσεις της Σχολής Χιλλ (1920-1959, χ,χ,)/ Φιλολογικό μνημόσυνο Κωστή Παλαμά (5/1953):
 
Φ.1. Προγράμματα και προσκλήσεις της Σχολής Χιλλ από γυμναστικές επιδείξεις, σχολικές γιορτές, γιορτές Χριστουγέννων, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά., αλληλογραφία με προσκεκλημένους κ.ά.,(1920-1959, χ,χ,):  χφ, δκτ, έντυπα, ελληνικά- αγγλικά
Φ.2. Φιλολογικό μνημόσυνο Κωστή Παλαμά (5/1953):
Φιλολογικό μνημόσυνο των μαθητριών της Σχολής Χιλλ για τον Κωστή Παλαμά (5/1953): αποκόμματα τύπου, πρόσκληση, προσφωνήσεις, εισηγήσεις, αλληλογραφία για την εκδήλωση, χφ, δκτ, έντυπο, ελληνικά, 8 τεκμήρια
 
Προγράμματα και προσκλήσεις από άλλους φορείς (1928-1956)
Προγράμματα και προσκλήσεις από ποικίλους φορείς (Σχολές χορού, παιδικές σκηνές, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία κ.ά.) προς τη διεύθυνση της Σχολής (1928-1956): δκτ, έντυπα, ελληνικά
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ
 
Κείμενα και εκδόσεις της Σχολής Χιλλ για την ιστορία της/ Έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
 
Φ. 1 Λεύκωμα από εκδηλώσεις της Σχολής (1928-1966)
Φ.2 Εκδόσεις της Σχολής Χιλλ
1885 The Hill Memorial School (πρωτ.-φωτ.)
1930 Hill Memorial School (πρωτ.4 αντ/πα)
ΧΙΛΛ 1963
Σχολή Χιλλ 1831 – 1991 (πρωτ. 4 αντ/πα)
Hill Memorial Scbhool 1831 – 1991 σχέδιο έκδοσης
Hill School 1831 – 1991 (πρωτ. & φωτ. 12 αντ/πα)
Φ.3 Κείμενα της Σχολής για την ιστορία της :
Ιστορία του σχολείου για το Λεύκωμα του 1963
1981       Στοιχεία για το σχολείο : Για τα 150 χρόνια   
2004.12 Ιστορία του σχολείου (Στάλθηκε στο Δήμο Αθηναίων για τη βράβευση του σχολείου)
Υπόμνημα με ιστορικά και λειτουργικά στοιχεία του σχολείου
Κείμενα για την Ιστορία του σχολείου (ελληνικά)
Κείμενα για την Ιστορία του σχολείου (Αγγλικά)
Χρονολόγιο της ιστορίας του σχολείου (Αγγλικά)
Χρονολόγια της ιστορίας του σχολείου (ελληνικά)
Κατάλογοι μαθητριών
Προσωπικότητες που φοίτησαν στο σχολείο
Διαφημιστικά     1957.08.17, 1958, 1959
Φ. 4 Έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (1981)
Έρευνα στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη για την ιστορία του Σχολείου από μαθήτριες του σχολείου με την ευθύνη της φιλολόγου Κυριακής Μαμώνης
(Ιστορία του σχολείου βασισμένη σε στοιχεία από την έρευνα στη Γεννάδιο)
Έρευνα από Μεδίνα Λίζα-Τιάνο Νίκα
Αποσπάσματα κειμένων από: Σουρμελής Διον.:Ιστορία των Αθηνών
Rich Burgers : Greece and the Levant or diary of a Summer excursion in 1834
Stephens I. L.:      Incidents of travel in Greecer, Turkey and Poland
Dawson Damer G. L.Q, Diary of tour in Greece, Turkey, Egypt and the Holy Land Περιοδικό «Πανδώρα»        1856/06/01
Περιοδικό «Πανδώρα»       1857/08/15
Περιοδικό «Εφημερίς Φιλομαθών»             1859/05/23
Εφημερίς «Αιών» 1882/06/22
Ι. Μοσχάκης         «Ολίγαι λέξεις εις μνήμην της Φ. Χιλλ», 1884/07/29
Η αποστολή εις Ελλάδα της Διαμαρτυρομένης επισκοπικής Εκκλησίας
Shaw P.E. : American contacts with the eastern Churches, Chicago 1937
Απόψεις του Επισκόπου Coxe Cleveland Arthur στις
Εργασίες της πεντηκονταετηρίδας της Αποστολικής Εταιρείας «Το πνεύμα των Αποστολών», 1871/12
Βιογραφικό σημείωμα για τον John Hill
 
Κείμενα για την ιστορία της Σχολής
Φ. 1Κείμενα Μαίρης Παναγιωτοπούλου για την ιστορία του Σχολείου
Ομιλία πιθανόν Παναγιωτοπούλου Μαίρης (1955)
Μαίρη Παναγιωτοπούλου, Μίννη Καρρά, Ειρήνη Παναγιωτοπούλου, Ιστορία του Σχολείου 1831 έως 1997 (2 μέρη)                                
«Ιστορίες από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»
«Αναμνήσεις Κατοχής» (2002.10.25)      
«Δικτατορία-Χούντα»
Φ.2. Πρόχειρες σημειώσεις και σημειώματα για την ιστορία του σχολείου
Φ.3. Άρθρα του Κώστα Παπανικολάου
α. Βιβλιογραφία για την ιστορία του σχολείου
β. Χρονολογικά στοιχεία για την ιστορία του σχολείου
γ. Αρθρο για την ιστορία του σχολείου
Φ. 4. Διάφορα κείμενα για την ιστορία της Σχολής
Aglican-American Mission : Στοιχεία για τους : Hansen Christian, Hill Memorial School, Bracebridge Charles, King Jonas (1834/5)                     
Θεοδόσιος Δουβαλετέλλης (κατά την απονομή χρυσού μεταλλίου από το σύλλογο των Αθηναίων στο σχολείο (1953.10.27)
Εκπομπή Γιάννη Καιροφύλα (στο ραδιόφωνο) 1954.07.16
Ομιλία για τα 130 χρόνια (1961)
Καζολέα Λουΐζα (στη συγκέντρωση των αποφοίτων για τα 150 χρόνια) 1981.06  
Τσιγουρή Ελένη, Εργασία για την ιστορία του Σχολείου (Πάτρα 1983)
Καρρά Μίννη: Ιστορία του σχολείου για παιδιά της Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού (2001)
Μαγγίνας Σ. : Βιογραφικό τουHill John                                                   
Χάννας (Μιχαηλίδης) Ανδρέας: άρθρο για την Ιστορία του Σχολείου
Μαρκοκωνσταντίνου-Αληθινού Αιμιλία (στα εγκαίνια της έκθεσης Μουσείου Βούρου.
Αναμνήσεις παλιών μαθητριών
 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ 1832-2002
 
Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (1830-1953)
Αποκόμματα καθημερινού και περιοδικού τύπου για τη Σχολή Χιλλ, τη λειτουργία, τις μαθήτριες της, την ιστορία της, έντυπα, χ䤭, ελληνικά, αγγλικά, πρωτότυπα και φωτοτυπίες
 
Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (1954-1970)
Αποκόμματα καθημερινού και περιοδικού τύπου για τη Σχολή Χιλλ, τη λειτουργία, τις μαθήτριες της, την ιστορία της, έντυπα, χφ, ελληνικά, αγγλικά, πρωτότυπα και φωτοτυπίες
 
Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (1971-2003)
Αποκόμματα καθημερινού και περιοδικού τύπου για τη Σχολή Χιλλ, τη λειτουργία, τις μαθήτριες της, την ιστορία της, έντυπα, χφ, ελληνικά, αγγλικά, πρωτότυπα και φωτοτυπίες
 
.Αποσπάσματα βιβλίων (1835-2002)
Αποσπάσματα βιβλίων για την ιστορία της Σχολής Χιλλ, τους ιδρυτές και διευθυντές της, το διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις εκδηλώσεις κ.ά
έντυπα, χφ, ελληνικά, αγγλικά, πρωτότυπα και φωτοτυπίες
 
Φωτογραφικό αρχείο 190ς -200Σ ΑΙΩΝΑΣ
 
1.Φωτογραφίες ιδρυτών και διευθυντών της Σχολής 19ος – 20ός αιώνας: φωτογραφίες, αρνητικά, αποκόμματα εφημερίδων
 
2. Φωτογραφίες μαθητριών της Σχολής 19ος-20ός αιώνας:
φωτογραφίες, αντίγραφα, αποκόμματα εφημερίδων
 
3. Ομαδικές φωτογραφίες από τη ζωή του σχολείου, 1865-1926, χ.χ.
φωτογραφίες με μαθήτριες και δασκάλους στο σχολείο και από εκδρομές, απόκομμα εφημερίδας, αρνητικά
 
4. Ομαδικές φωτογραφίες από τη ζωή του σχολείου, 1927-1990, χ.χ.
φωτογραφίες με μαθήτριες, δασκάλους και καθηγητές στο σχολείο και από εκδρομές, απόκομμα εφημερίδας, αρνητικά
 
5. Φωτογραφίες των κτιρίων του σχολείου και τοπίων, 19ος- 20ός αιώνας:
φωτογραφίες, λιθογραφίες, αρνητικά, αποκόμματα εφημερίδων.
 
 
 
 
 
Από το SITE
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ 1830-1982
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 Αρχείο John και Fanny’s Hill
1.Ημερολόγια John Hill,  1834, 1845, 1863-1864, 1868
2. Ημερολόγια Fanny’s Hill, 1842-1843, 1852-1858, 1870-1884
3. Εξερχόμενη αλληλογραφία του John Hill, 1835-1876
4. Εξερχόμενη αλληλογραφία του John Hill, 1830-1855
6. Εισερχόμενη αλληλογραφία του John Hill, 1864-1879, χ.χ.
7. Εξερχόμενη αλληλογραφία της Fanny Hill, 1835-1882, χ.χ.
8. Εξερχόμενη αλληλογραφία της Fanny Hill, 1845-1867, χ.χ.
9. Εισερχόμενη αλληλογραφία της Fanny Hill, 1835-1868
10. Εισερχόμενη αλληλογραφία της Fanny Hill, 1869-1884, χ.χ.
11. Εισερχόμενη αλληλογραφία του John και της Fanny Hill, 1830-1869, χ.χ.
12. John Hill και Αγγλικανική Εκκλησία, 1830-1858, χ.χ.
13. Μεταθανάτιες εκδόσεις και κείμενα αφιερωμένα στους John και Fanny Hill
14. Αλληλογραφία συγγενών και φίλων των Hill, 1841-1902, χ.χ.
Κατάλοιπα, τεκμήρια οικογενειών ιδιοκτητών της Σχολής Χιλλ
15. Φάκελος Εδουάρδου Μάσσωνα (19ος-20ός αιώνας)
16. Κατάλοιπα Emily, Agnes και Minnie Masson, 1896-13, χ.χ.
17. Κατάλοιπα Θεοδόσιου Δουβαλετέλλη, 1920-53, χ.χ.
18. Παρτιτούρες και σημειώσεις μουσικής Θ. Δουβαλετέλλη, 1910-37
19. Παρτιτούρες και σημειώσεις μουσικής Θ. Δουβαλετέλλη, χ.χ.
20. Παρτιτούρες και σημειώσεις μουσικής Θ. Δουβαλετέλλη, χ.χ.
21 Προσωπική αλληλογραφία Μ. Δουβαλετέλλη - Μπ. Αλιβιζάτου, 1918-62, χ.χ.
 Συλλογή Μαίρης Παναγιωτοπούλου
22. Σώμα Ελλήνων Οδηγών (Σ.Ε.Ο.) 1952-68
23. Συλλογή αποκομμάτων Τύπου, 1952-87
24. Σημειώσεις Μαίρης Παναγιωτοπούλου για εκπαιδευτικά θέματα, 1961-62
25. Ατομική ψυχολογία-αντλεριανές σπουδές, 1963-71
26. Ατομική ψυχολογία-αντλεριανές σπουδές, 1971-83
27. Φάκελος: Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανών Σπουδών,   1970-75
28. Σύλλογος Γονέων στη Χιλλ, μαθήματα ψυχολογίας, 1965-72
29. Φάκελος:  Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών  (εγκύκλιοι-έντυπα) 1975, 1977
Αρχείο Σχολής Χιλλ, 1831-1917
Λειτουργία Σχολής Χιλλ
30. Φάκελος: Εισερχόμενη αλληλογραφία της Σχολής Χιλλ, 1832-71
31. Φάκελος: Εκδόσεις της Σχολής Χιλλ, 1859-1902, 1910
32. Φάκελος: Καταστάσεις μαθητών και μαθητριών της Σχολής, 1840
33. Φάκελος: Τα Χίλλεια, 1842
34. Φάκελος: Τεκμήρια από τη ζωή των μαθητριών, 1865, 1867, 1885-86
35. Φάκελος: Έλεγχοι και απολυτήρια της Σχολής Χιλλ, 1883-1917
36. Φάκελος:  Έγγραφα και τεκμήρια διάφορα (19ος αιώνας)
Διαχείριση- Οικονομία 1826-1918
37. Διαχείριση- Οικονομία, 1826-93, χ.χ.
38. Διαχείριση- Οικονομία, 1894-1918, χ.χ.
ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ,  1918-82
ΒΙΒΛΙΑ
39- 41. 3 βιβλία επιστολών 1915-18, 1923-43
Ταμείο-Οικονομικά
42- 60. 19 βιβλία μισθοδοσίας 1918-69, 1975-77
61- 91. 31 Βιβλία ταμείου 1918-19, 1945-54, 1958-72
92-95. 4 βιβλία διδάκτρων, εκπαιδευτικών τελών, 1922-24, 1946-56, 1959-62
Διδακτικό προσωπικό
96-103. 8 βιβλία παρουσίας διδασκόντων 1930, 1933, 1938-39, 1946-53, 1977, 1980-82
Νηπιαγωγείο
104. Νηπιολόγιον, [1967]
Δημοτικό Σχολείο
105-108. 4 βιβλία πρακτικών Δημοτικού Σχολείου, 1919-78
109-112 4 βιβλία (απόφοιτοι, βιβλίο επιθεώρησης, τηλεφωνικοί κατάλογοι) 1950, 1957, [1981-90]
113-119. 7 πρωτόκολλα αλληλογραφίας 1957-83
120-125. 6 μαθητολόγια, 1921-84
126-137. 12 Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 1926-89
138-148. 11 γενικοί και ειδικοί έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου 1934-77
Γυμνάσιο
149- 154. 6 βιβλία πρακτικών Γυμνασίου, 1933-78          
155- 164. 10 πρωτόκολλα αλληλογραφίας Γυμνασίου, 1933-57, 1965-81
165-169.  5 Μαθητολόγια 1937- 79
170-174. 5 απουσιολόγια Γυμνασίου 1970-71, 1975-76, 1977-79,
175-181. 7 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1910-38, 1964-67, 1976-81
182-190. 9 Βιβλία γενικού-ειδικού ελέγχου Γυμνασίου 1928-67, 1976-79
191-212. 22 βιβλία καταγραφής βαθμών Γυμνασίου 1969-71, 1975-80
213-216. 4 βιβλία εκθέσεων τάξεων Γυμνασίου, 1934-38, 1944-55
Λύκειο
217-223. 7 βιβλία διάφορα (πράξεων, μαθητολόγιο, πιστοποιητικών σπουδής,
αλληλογραφία κ.ά.), 1962-82
224-232. 9 βαθμολόγια τάξεων Λυκείου 1976-80
233-242. 10 βιβλία γενικού-ειδικού ελέγχου 1964-80
Διάφορα
243. Ημερολόγιον, 1939-1940
244. Βιβλίο Γ΄ Λυκείου, 1979-80
245. Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών [1938-65]
246. Βιβλίον Πρακτικών Συλλόγου Αποφοίτων Παρ. Χιλλ, 1958-69,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ανανεώσεις της αδείας
247.  Ντοσιέ Φ.Ε.Κ. από 1832 έως σήμερα [2005]  Α  [συλλογή Μαίρης Παναγιωτοπούλου]
248. Ντοσιέ:  Φ.Ε.Κ. από 1961 έως 1985. Β [συλλογή Μαίρης Παναγιωτοπούλου]
249. Ντοσιέ: Έγγραφα, 1931-1971, άδειες λειτουργίας, 1969-1970 [συλλογή Μαίρης Παναγιωτοπούλου]
250. Αιτήσεις, εγκρίσεις αδείας 1929, 1931-39,1942, 1944 -46, 1948 -50, 1952-56  
Εισερχόμενη- εξερχόμενη αλληλογραφία
251. Εισερχόμενη αλληλογραφία 1916, 1926, 1928-1932, 1935-1943, 1945-1954
252. Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1957-1967, 1968, 1978, 1979, 1980, 1982 χ.χ
253. Εξερχόμενη αλληλογραφία 1921-23, 1931-38, 1940-49, 1951,1952 1955-57, 1960, 1962-66, 1976-82
254. Αλληλογραφία με κολέγια 1919-37, 1945-48,1955
255. Αλληλογραφία Σχολής με Trustees, 1920-76
256. Εγκύκλιοι Συνδέσμου Ιδρυτών Ελλ. Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, 1952-57
Κανονισμοί- απολογισμοί- εκθέσεις λειτουργίας
257. Κανονισμοί του Παρθεναγωγείου Χιλλ, 1921-41
258. Απολογισμοί της Σχολής Χιλλ, 1961-70
259. Εκθέσεις λειτουργίας σχολείου, 1967-79
Μαθήτριες- βαθμολογία- εξετάσεις
260. Δελτία στατιστικής, 1926-40, 1945-47, 1969-1981
261. Ατομικές καρτέλες μαθητριών 1970-80
262. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητριών, 1918-40, 1941, 1943-59, 1952, 1960, 1962-66
263. Μαθήτριες (μεταγραφές, αναβαθμολόγηση, εγγραφές κ.ά),  1939-57, 1961-65
264. Απολυτήρια- Ενδεικτικά (Αζήτητα), 1924-31, 1934-37, 1943, 1945-49, 1958-61, 1963, 1964-72, 1979-82
265. Έντυπα ενδεικτικών- απολυτηρίων- επιστολόχαρτα κ.ά.
 
Εργασίες των μαθητριών
266  Φάκελος: Εργασίες μαθητριών 1940-76
267. Φάκελος: Εργασία για την Πλάκα 1963.
268. Λεύκωμα: «Πλάκα» [δώρο της Στ Δημοτικού (1962-63) στο σχολείο]
Οικονομία- διαχείριση
269. Αποδείξεις-λογαριασμοί για επισκευές, 1935-55
270.Καταστάσεις είσπραξης τελών εγγραφής και εκπαιδευτικής εισφοράς, καταστάσεις και γραμμάτια καταθέσεως εκπαιδευτικών τελών εγγραφής και εκπαιδευτικής εισφοράς, βεβαιώσεις Δημοσίου Ταμείου, 1930-31, 1935-36, 1945-54, 1957-61
271.Καταστάσεις είσπραξης τελών εγγραφής και εκπαιδευτικής εισφοράς, καταστάσεις και γραμμάτια καταθέσεως εκπαιδευτικών τελών εγγραφής και εκπαιδευτικής εισφοράς, βεβαιώσεις Δημοσίου Ταμείου, 1959-65
272. Απολογισμοί οικονομικών ετών, διάφορα οικονομικά, εγκύκλιοι,  1946 - 88
273. Αποδείξεις διάφορες, μπλοκ εισπράξεως διδάκτρων, 1952-57, 1959-1962, 1966, 1973, 1980
274. Προϋπολογισμός δαπανών- μισθοδοσία  1985, 1986, 1988-90
275. Συναλλαγές με Οικονομική Εφορία-καταβολή φόρων 1917-38, 1946-57
276. Ανέγερση οικοδομής Σχολείου, 1928-39
277. Οικονομικά έγγραφα για την οικία και το σχολείο, 1936-55
Προσωπικό
278. Κίνηση Διδακτικού Προσωπικού (διορισμοί, απολύσεις, παραιτήσεις κ.ά.), 1930, 1938-56, 1977-82
279. Κίνηση Διδακτικού Προσωπικού/ Μητρώο-καταστάσεις. 1934-40, 1945-57, 1959-63
280. Ατομικοί φάκελοι προσωπικού (Α-Μ) 1946-82
281. Ατομικοί φάκελοι προσωπικού (Ν-Ω) 1946-82 / Φάκελος Καθηγητών που αποχώρησαν, 1951-1981
Συλλογή τεκμηρίων για τη ζωή της Σχολής
282. Συλλογή τεκμηρίων για τη ζωή της Σχολής,  1960-69
283. Συλλογή τεκμηρίων για τη ζωή της Σχολής,  1970-82
Εκδηλώσεις και γιορτές της Σχολής
284. Προγράμματα και προσκλήσεις από εκδηλώσεις της Σχολής Χιλλ, 1920-59, χ.χ./ Φιλολογικό μνημόσυνο Κωστή Παλαμά, 5/1953, Προγράμματα και προσκλήσεις από άλλους φορείς, 1928-56
285. Διεθνής έκθεση παιδικού σχεδίου, 1966
286. Γιορτές αποφοίτων, 1958-71
Κοινωνική προσφορά της Σχολής Χιλλ

287. Κοινωνική προσφορά της Σχολής Χιλλ (έρανοι, ενίσχυση φορέων και σχολείων από τους μαθητές της Σχολής, 1946-77
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη- Εγκύκλιοι
288. Εγκύκλιοι και αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου, 1950-62
289. Εγκύκλιοι και αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου, 1963-67, 72, 1974-76
290. Εγκύκλιοι και αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου, 1977-81
291. Εγκύκλιοι και αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου, 1982-84
Βαθμοί-βαθμολόγια-ενδεικτικά-απολυτήρια
292. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1918-22
293. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1923-25
294. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1925-27
295. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1928-32
296. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1933-39
297. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1939-44
298. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1944-47
299. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1947-50
300. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1950-53
301. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1953-57
302. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1957-60
303. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1960-62
304. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1962-64
305. Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1964-65
306. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1965-66
307. Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1966-67
308. Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1967-68
309. Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1968-69
310. Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1969-71
311. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1971-72
312. Τίτλοι Εγγραφής  Δημοτικού Σχολείου, 1972-74
313. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1974-75
314. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1975-76
315. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1976-78
316. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1978-79
317. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1979-80
318. Τίτλοι Εγγραφής Δημοτικού Σχολείου, 1980-81
Αστικό Σχολείο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο
319. Τίτλοι εγγραφής και ενδεικτικά Αστικού Σχολείου, 1921-27
320. Τίτλοι εγγραφής και ενδεικτικά Αστικού Σχολείου 1927-28, 1931-32
321. Ενδεικτικά Ανώτερου Παρθεναγωγείου 1932-35
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη- Εγκύκλιοι
322. Εγκύκλιοι Γυμνασίου και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1927, 1933, 1935, 1937, 1941, 1944-49, 1950-54
323. Εγκύκλιοι Γυμνασίου, Αλληλογραφία και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1955-60
324. Εγκύκλιοι Γυμνασίου, Αλληλογραφία και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1961-63
325. Εγκύκλιοι Γυμνασίου, Αλληλογραφία και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1964-65
326. Εγκύκλιοι Γυμνασίου και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1966-67
327. Εγκύκλιοι Γυμνασίου και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1971-78
328. Εγκύκλιοι Γυμνασίου και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1979-80
329. Εγκύκλιοι Γυμνασίου και Εφημερίδες Κυβερνήσεως, 1981-82
330. Εγκύκλιοι για στολές – ποδιές – μαθήματα 1981-82
331. Προγράμματα μαθημάτων Γυμνασίου 1977-78
332. Επαγγελματικός προσανατολισμός, 1980
333. Ατομικά δελτία Γυμνασίου, 1979-82
Βαθμοί-Βαθμολόγια-Έλεγχοι
334. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1933-39
335. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1939-41
336. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1941-43
337. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1943-46
338. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1945-47
339. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1947-49
340. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1949-51
341. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1951-53
342. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1953-55
343. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1955-57
344. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1957-59
345. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1959-60
346. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1960-61
347. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1961-62
348. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1962-63
349. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1963-64
350. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1964-65
351. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1965-67
352. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1967-68
353. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1968-69
354. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1969-70
355. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1970-71
356. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1971-72
357. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1972-73
358. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1973-74
359. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1974-75
360. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1975-76
361. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1976-78
362. Τίτλοι Εγγραφής Γυμνασίου, 1978-80
363. Βαθμολογία  Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνάσιου, 1980 – 81
ΛΥΚΕΙΟ
364. Εγκύκλιοι Λυκείου 1965, 1966, 1976, 1978, 1979-82
365. Εγκύκλιοι – Νομοθεσία, 1963 - 80
366. Αναλυτικά προγράμματα Β΄ και Γ Λυκείου,  1979-80
367. Ατομικά δελτία Λυκείου 1981-82
368. Διαγωνισμοί- εξετάσεις Λυκείου, πανελλήνιες εξετάσεις 1964-66, 1978-82
Εξετάσεις-βαθμοί-βαθμολόγια-έλεγχοι
369. Τίτλοι Εγγραφής Λυκείου,1965-66
370. Τίτλοι Εγγραφής  Λυκείου, 1966-67
371. Τίτλοι Εγγραφής  Λυκείου, 1967-68
372. Τίτλοι Εγγραφής Λυκείου  1976-78
373. Τίτλοι Εγγραφής Λυκείου  1978-80
374. Τίτλοι Εγγραφής  Α1 Λυκείου,  1980-81
375. Βαθμολογία Λυκείου 1980-81
Φωτογραφικό αρχείο, 19ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ
376. Φωτογραφίες ιδρυτών και διευθυντών της Σχολής, 19ος – 20ός αιώνας
377. Φωτογραφίες μαθητριών της Σχολής, 19ος-20ός αιώνας
378. Ομαδικές φωτογραφίες από τη ζωή του σχολείου, 1865-1926, χ.χ.
379. Ομαδικές φωτογραφίες από τη ζωή του σχολείου, 1927-1990, χ.χ.
380. Φωτογραφίες των κτιρίων του σχολείου και τοπίων, 19ος- 20ός αιώνας
Φωτογραφίες από τη ζωή της Σχολής
381. Περίοδος 1933-51
382. Περίοδος 1952-56
383. Περίοδος 1956-58
384. Περίοδος 1958-60
385. Περίοδος 1960-61
386. Περίοδος 1960-61
387. Περίοδος 1962-63
388. Περίοδος 1962-63
389. Περίοδος 1963-65
390. Περίοδος 1965-67
391. Περίοδος 1967-68
392. Περίοδος 1968-70
393. Περίοδος 1970-73
394. Περίοδος 1973-1975
395. Περίοδος 1975-1982
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ
396. Φάκελος: Τιμητικά διπλώματα και διακρίσεις προς τη Σχολή Χιλλ (1836-1982)
397. Κείμενα και εκδόσεις της Σχολής Χιλλ για την ιστορία της/ Έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
398.Κείμενα για την ιστορία της Σχολής
Συλλογή τεκμηρίων για την ιστορία της Σχολής
399. Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, 1830-1953
400. Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, 1954-70
401. Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, 1971-2003
402. Αποσπάσματα βιβλίων, 1835-1898
403. Αποσπάσματα βιβλίων, 1917 – 1970
404. Αποσπάσματα βιβλίων, 1971-1982