Ιστορικό Αρχείο

Επιστημονικό Προσωπικό

Η ευθύνη του έργου ανήκει στο Σωματείο «Οι Φίλοι της Σχολής Χιλλ», το οποίο έχει αναλάβει την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής προσφοράς του σχολείου, στη μακρόχρονη διαδρομή του.

 

Επιστημονικά υπεύθυνοι για την εκπόνηση του έργου ήταν ο  Βαγγέλης Καραμανωλάκης (σχεδιασμός της συγκρότησης του ιστορικού αρχείου)  και η Έμιλυ Μαρκοκωνσταντίνου (ταξινόμηση, καταλογογράφηση και συντονισμός της ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου), η οποία έχει και σήμερα την ευθύνη της λειτουργίας του.

 

Η πραγματοποίηση του έργου έγινε δυνατή χάρη στην ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.