Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Dubois May

Συντάκτης: Dubois May
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1871/10/05
Τόπος σύνταξης: New Haven
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Γράφει εκ μέρους της μητέρας της που δεν αισθάνεται πολύ καλά. Με χαρά έμαθε ότι βρίσκεται στην Αμερική. Νέα για διάφορα μέλη της οικογένειας. Το προσεχές συνέδριο θα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί παίρνουν μέρος επιφανείς άνδρες από όλα τα μέρη της χώρας.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές