Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Marlin Isabella D.

Συντάκτης: Marlin Isabella D.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1872/05/02
Τόπος σύνταξης: Πειραιάς
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Για την υγεία του Χιλλ. - Ο W. Bracebridge είχε νέα κρίση. Νέα κοινών γνωστών.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές