Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Compton B.

Συντάκτης: Compton B.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1873/07/07
Τόπος σύνταξης: London
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Σχετικά με απόδειξη καταβολής ενοικίου
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές