Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Εις μνήμην του Αιδ.Ιωάννου Ε. Χίλλ ιδρυτού των σχολείων των κορασίων εν Αθήναις

Γλώσσα: Ελληνικά
Εκδότης: Τυπογραφείο "Λακωνίας
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1882
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Ε.Χίλλ βιογαφία
Μετρητής Σελίδων: 53
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 10 εγγραφές