Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Έκθεσις περί του ΛΣΤ΄σχολικού έτους, 1865-6 και λόγοι εκφωνηθέντες τη 21 Μαΐου ε.ε. Κατά την διανομήν των βραβείων

Συγγραφέας: Ελληνικόν Παρθεναγωγείον
Γλώσσα: Ελληνικά
Εκδότης: Τυπογραφείο "Λακωνίας
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1866
Λέξεις κλειδιά: Σχολή Χίλλ εξετάσεις Ιωάννης Χίλλ. Αικ. Κ.Χρηστομάνου έπαινοι μαθητριών
Μετρητής Σελίδων: 36
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 10 εγγραφές