Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: In memory of the Rev.John Henry Hill, D.D. founder of the schools for girls at Athens

Γλώσσα: Αγγλικά
Λέξεις κλειδιά: Σχολή Χίλλ Ιωάννης Ε.Χίλλ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 10 εγγραφές