Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Προγράμματα μουσικής εκδήλωσης

Είδος έντυπου υλικού: Έντυπο
Γλώσσα: Ελληνικά, Γαλλικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1880-1881 (πιθ.)
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Μουσική εκδήλωση
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές