Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης στο Εθνικό Θέατρο

Είδος έντυπου υλικού: Έντυπο
Γλώσσα: Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 30/5/1925
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Θεατρική παράσταση
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές