Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Επιστολή προς την Αεροπορική Άμυνα, για την παράσταση που δόθηκε από μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Χίλλ

Είδος έντυπου υλικού: Δακτ/νο
Γλώσσα: Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 5/6/1926
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Θεατρική παράσταση
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές