Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πορτραίτο του John Masson

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1841-1902
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Masson John
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ζωγραφικός πίνακας
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ Masson John
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές