Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Μαθήτριες του σχολείου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1881
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Βάλβη Μαρία, Κυπριάδου Καλλιόπη (Κα Α.Κινδύνη), Πίσσα Ευαγγελία (Κα Π.Γκίνη)
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, μαθήτριες, Βάλβη Μαρία, Κυπριάδου Καλλιόπη (Κα Α.Κινδύνη), Πίσσα Ευαγγελία (Κα Π.Γκίνη)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές