Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Διάφορες δραστηριότητες του σχολείου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1910-1911
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, μαθήτριες, διδακτικό προσωπικο, δραστηριότητες σχολείου
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές