Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Η Agnes Masson σε εκδρομή του σχολείου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1910-1911
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Masson Agnes
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συλλογή Ιωσηφίνας Μαρκεζίνη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, διδακτικό προσωπικό, εκδρομή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές