Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Από εκδρομή του σχολείου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συλλογή Ιωσηφίνας Μαρκεζίνη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, μαθήτριες, εκδρομή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές