Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Αγγελία και οργανισμός των εν Αθήναις εκπαιδευτηρίον της κυρίας Χίλλ

Γλώσσα: Ελληνικά
Εκδότης: Τυπογραφείο "Λακωνίας
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1866
Λέξεις κλειδιά: Σχολή Χίλλ/κανονισμοί εκπαίδευση Φανή Χίλλ
Μετρητής Σελίδων: 16
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 10 εγγραφές