Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Ομαδική φωτογραφία από γυμναστικές επιδείξεις

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1928
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Παπαδημητρίου Ζηνοβία, Κακούρου Τερψιχόρη, Κουμαντάρου Μαρία, Παναρέτου Μαρία
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, μαθήτριες, ομαδική φωτογραφία, δραστηριότητες σχολείου, γυμναστικές επιδείξεις, Κουμαντάρου Μαρία, Παπαδημητρίου Ζηνοβία, Κακούρου Τερψιχόρη, Παναρέτου Μαρία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές
Ταξινόμηση   Σελίδα 2 - 11