Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Browne J. S.

Συντάκτης: Browne J. S.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1860/10/06 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Προσωπικά νέα. Περιγραφή ασχολιών και συναισθημάτων.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές