Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Σχέδιο με το νέο μέγαρο της Σχολής

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1936
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Αναπαραγωγή
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές