Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πλυσταριά στο παλιό σχολείο

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1910 - 1911
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές