Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Επίσκεψη στην Ακρόπολη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1926
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Κακομανώλη, Δόννα Αλεξάνδρα, Πουλίδου Σοφία, Πετροκοκκίνου
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, μαθήτριες, εκδρομή, Κακομανώλη, Δόννα Αλεξάνδρα, Πουλίδου Σοφία, Πετροκοκκίνου
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές