Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Μετά από παράσταση στο Θέατρο Ολυμπία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1926
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Δουβαλετέλλης Θ.
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή ΧΙΛΛ, μαθήτριες, ομαδική φωτογραφία, Δουβαλετέλλης Θ.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 163 εγγραφές