Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Το πρώτο σχολείο του J.Hill στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Κατεδαφίστηκε το 1931

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1835
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αρχείο Ι.Τραυλού
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές