Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Σκίτσο από την εσωτερική αυλή του σχολείου

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκίτσο του Π.Δημαρά
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Αναπαραγωγή
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές