Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Το σχολείο της Αγοράς χτίστηκε στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς στην Πλάκα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1832
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές