Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Είσοδος του παλιού σχολείου στην οδό Νικοδήμου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Bas. Karamanolis
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές