Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Το εσωτερικό του σχολείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Διεθνές Φωτογραφικόν Πρακτορείον
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολή Χίλλ/κτίριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: Πρωτότυπο
Μετρητής Σελίδων: 7
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 30 εγγραφές