Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πρόσκληση για σχολική εορτή

Είδος έντυπου υλικού: Έντυπο, Δακτ/νο
Γλώσσα: Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 18/5/1929
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Σχολική εορτή
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές