Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πρόσκληση προς τους Mr and Mrs Mac Veigh για τις γυμναστικές επιδείξεις

Είδος έντυπου υλικού: Δακτ/νο
Συντάκτης: Δουβαλετέλλη Μίννη Αλιβιζάτου Μπέσση
Αποδέκτης: Mr and Mrs Mac Veigh
Γλώσσα: Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 22/5/1937
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Γυμναστικές επιδείξεις
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές