Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πρόσκληση για γυμαστικές επιδείξεις, γυμνασίου και δημοτικού

Είδος έντυπου υλικού: Έντυπο
Γλώσσα: Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 25/5/1939
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Γυμναστικές επιδείξεις
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές