Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Πρόσκληση για γυμαστικές επιδείξεις, γυμνασίου και δημοτικού

Είδος έντυπου υλικού: Έντυπο
Γλώσσα: Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 22/5/1937
Λέξεις κλειδιά: Σχολή Χίλλ/Κανονισμός
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές