Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Απάντηση του Minister of the U.S.A., σε πρόσκληση των Δουβαλετέλλη Μ. και Αλιβιζάτου Μ. για τις γυμναστικές επιδείξεις

Είδος έντυπου υλικού: Δακτ/νο
Συντάκτης: Minister of the U.S.A.
Αποδέκτης: Δουβαλετέλλη Μίννη Αλιβιζάτου Μπέσση
Γλώσσα: Αγγλικά
Χρόνος έκδοσης: 31/5/1931
Λέξεις κλειδιά: Σχολή ΧΙΛΛ/Εκδηλώσεις Αλληλογραφία
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 57 εγγραφές