Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Leeves (Mrs)

Συντάκτης: Leeves (Mrs)
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1835/05/11
Τόπος σύνταξης: Σύρος
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Έμαθε από τον κ. Leeves ότι είναι ακόμη στην Αθήνα. Ίσως θα μπορούσε να τον συναντήσει για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει πολύ. Σχετικά με την ίδρυση ασύλου κωφαλάλων. Αναφέρει περιεχόμενο επιστολής του Mr Robertson σχετικά με το θέμα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές