Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/05/28
Τόπος σύνταξης: Atherstone (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Νέα από την επίσκεψη των Χιλλ και Frederika, τις συναντήσεις τους και τις επισκέψεις τους σε αξιοθέατα. Έφυγαν τώρα για την Αμερική. Το ταξίδι θα ωφελήσει τη Frederica από κάθε άποψη. Η διαγωγή του Masson την έχει πληγώσει πολύ, ψυχικά και σωματικά.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές