Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Merlin Charles W.

Συντάκτης: Merlin Charles W.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1837/12/01 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν ικανοποιητικό ποσό για το ταξίδι των Χιλλ στην Αμερική. Ο κ. Bracebridge έδωσε 100
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές