Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Baldwin Mary B.

Συντάκτης: Baldwin Mary B.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Χρειάζεται πολλή σκέψη και τη συνετή συμβουλή της πριν παραιτηθεί.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές