Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Mulligan Frederica

Συντάκτης: Mulligan Frederica
Αποδέκτης: Hill Fanny, Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/03/28 - 41/10/12
Τόπος σύνταξης: Malta, London, Athernstone
Γλώσσα: Αγγλική
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 51
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές