Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Benton George

Συντάκτης: Benton George
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/06/04
Τόπος σύνταξης: Χανιά
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Σχετικά με την τακτοποίηση διαφόρων λογαριασμών μέσω Γάσπαρη. Αναφορά στον πόλεμο στην Κρήτη.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές