Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Carnarvon H.

Συντάκτης: Carnarvon H.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1837/09/14
Τόπος σύνταξης: Θεσσαλία
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Σχετικά με τη υγεία του γιου της που τους υποχρεώνει να γυρίσουν στην Αγγλία.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 6
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές